Oppfølging av Norcod-rømmingen

Fiskeridirektoratet konkluderer i en rapport at den rømte oppdrettstorsken i Meløy kommune i januar i år, kom fra Norcod AS sin lokalitet i Frosvika.

Fiskeridirektoratet mottok onsdag 11. januar 2023 tips om fangst av 650 oppdrettstorsk på 3 kilo i Frosvika i Meløy kommune. I ettertid har Fiskeridirektoratet mottatt flere henvendelser og spørsmål rundt oppfølgingen av hendelsen. 

– Vi har nå gjort en grundig gjennomgang av vårt arbeidet i saken, inklusivt tilsynet og resultatene av dette. Vi legger derfor nå frem en rapport med våre funn, sier Britt Leikvoll, seksjonssjef for strategisk akvakulturseksjon i Fiskeridirektoratet.

Rapport: Fiskeridirektoratets oppfølging etter funn av rømt og moden oppdrettstorsk i Meløy kommune

Prioriterer tilsyn av torskeoppdrett

Fiskeridirektoratet har i 2023 prioritert tilsyn av virksomheter som driver med oppdrett av torsk. Det er gjennomført tilsyn med alle aktive torskeoppdrettere. Tilsynet fokuserte på selskapenes rutiner for å forebygge rømming, og selskapenes rutiner for å forhindre og eventuelt avdekke gytemodning.

– Vi planlegger et dialogmøte med næringen i starten av november, og vil også i 2024 prioritere tilsyn rettet mot torskeoppdrett, sier Leikvoll.

Oppdatert: 30.10.2023