Klarering av lokalitet for akvakultur i Norskehavet

Fiskeridirektoratet har i dag gitt tillatelse til etablering av den første norske lokaliteten for akvakultur i åpent hav.

SalMar Aker Ocean AS har fått klarert lokaliteten «Frøya» i Norskehavet. Lokaliteten ligger ca. 45 nautiske mil utenfor grunnlinjen. Lokalitetsklareringen er gitt for 19 000 tonn maksimalt tillatt biomasse med laks.

Bakgrunnen for saken er at SalMar-selskapet Mariculture i 2019 fikk tilsagn om åtte utviklingstillatelser for uttesting av teknologien i konseptet Smart Fish Farm. Det er dette anlegget som er planlagt etablert i Norskehavet.

Vedtak om klarering av lokalitet

Søknaden fra SalMar Aker Ocean AS

Mer om havbruk til havs

Oppdatert: 25.09.2023