Nyheter

Havbruk til havs på Helgelandskysten

15.02.2022

Fiskeridirektoratet åpner for innspill til to områder utenfor Helgelandskysten som kan være aktuelle for videre utredning og tilrettelegging for havbruk til havs.

Rømmingsåret 2021

28.01.2022

Én stor enkelthendelse stod for mesteparten av rømt oppdrettslaks i fjor. De fleste rømmingshendelsene skjedde i forbindelse med arbeidsoperasjoner.