Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Økt forekomst av makrellstørje langs kysten

Observasjoner tyder på at bestanden av makrellstørje er i vekst. Dette øker sannsynligheten for at disse kjempene kan gjøre skade på oppdrettsanlegg, som har vært en utfordring for flere selskap de siste årene.

-Det er i 2023 observert godt med makrellstørje langs norskekysten, og det har blitt satt ny rekord i antall hendelser hvor makrellstørje har tatt seg inn i oppdrettsanlegg, sier Øyvind Grøner Moe seniorrådgiver ved miljøseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Figur 2. Oversikt over antall hendelser med makrellstørje i not per år
Figur 2. Oversikt over antall hendelser med makrellstørje i not per år

-Årsaken til at makrellstørja tar seg inn i nota er høyst sannsynlig knyttet til matinntak. Det er likevel usikkert om det er fisken inne i merden eller fisk på utsiden den er ute etter, sier Grøner Moe.

Tiltak mot rømming

Av de innrapporterte hendelsene oppdages ofte størja i forbindelse med fôring av oppdrettsfisken.

-Det kan være dårlig appetitt og endret adferd, som i mange av tilfellene har blitt observert på fôrkamera i merden. Det vil derfor være anbefalt å følge ekstra nøye med på dette i tidsrommet august-desember, sier Grøner Moe.

Som et tiltak for å sikre god beredskap har Fiskeridirektoratet utarbeidet en veileder for håndtering av slike hendelser, basert på oppdretters erfaringer. 

Veileder: håndtering av makrellstørje i not

Erfaringsbasen om rømming

Hvorfor rømmer fisk og hvordan kan vi unngå nye rømminger? Her samler vi de viktigste erfaringene fra tidligere rømmingshendelser.

Målet er at næringen kan lære av tidligere hendelser, og gjennom kunnskapsdeling unngå nye rømminger.

Makrellstørje i merd: Hva skal du gjøre?

 

Oppdatert: 07.12.2023