Vågehval – innmelding til eksport

Skjema for eksport av varer, deler, eller andre identifiserbare produkter og biprodukter av vågehval.

Meld om eksport av vågehval

Formål og vilkår

Alle som vil eksportere varer, deler, eller andre identifiserbare produkter og biprodukter av vågehval, og som er registrert som eksportør av vågehval, skal fylle ut skjemaet.

Dersom DNA-analysen skal være ferdig før 1. desember, må skjemaet sendes inn før 8. september.