Vågehval – innmelding til eksport

Formål med skjemaet

For å søke om å utføre varer, deler, eller andre identifiserbare produkter eller biprodukter av vågehval.

Hvem skal bruke skjemaet?

Alle som vil utføre varer, deler, eller andre identifiserbare produkter eller biprodukter av vågehval, og som er registrert som eksportør av vågehval skal fylle ut skjemaet.

Når?

Dersom DNA-analysen skal være ferdig før 1. desember må skjema sendes inn før 8. september.

Elektronisk skjema

Elektronisk skjema for innmelding av vågehval til eksport

Dette skjemaet krev innlogging med IDporten. Når du brukar ID-porten kan du velje om du vil logge inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. ID-porten vert brukt som innlogging til ei rekkje offentlege tenester, for eksempel Altinn, Skatteetaten, Lånekassen og Nav.

Du finn rettleiar til kvar av innloggingane på ID-porten sine hjelpesider

Kontakt ID-porten si brukarstøtte dersom du har spørsmål om innlogging

Oppdatert: 30.08.2018