Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Strukturkvoteordning – kystflåten

Søknad om strukturkvoteordning for kystflåten.

Vilkår

Utfylt skjema skal signeres av eierne av de fartøyene det søkes for.

Krav om vedlegg

Dersom det er panthaver i det fartøy som det søkes overført kvote fra, må det vedlegges bekreftelse på at panthaver er orientert om denne søknaden.

Dersom fartøyet ikke er pantsatt, må søker opplyse om dette i søknaden og dokumentere dette ved utskrift fra Skipsregistrene (for fartøy som er registrert der).

Dersom slik bekreftelse ikke er vedlagt, kan dette medføre en vesentlig forsinket behandlingstid.