Lisenser for UK, EU, Russland, Grønland, Færøyene

Alle norske fartøy må søke om lisens for å kunne operere i andre lands farvann.

Søk om lisens for å fiske i UK-sonen

Søk om lisens for å fiske i EU-sonen

Søk om lisens for å fiske i russisk sone

Søk om lisens for å fiske i færøysk sone

Søk om lisens for å fiske i grønlandsk sone

Formål

 • oppnå tillatelse utstedt av britiske myndigheter for fiske i britiske farvann
 • oppnå tillatelse utstedt av EU for fiske i EU-sonen
 • oppnå tillatelse utstedt av russiske myndigheter for fiske i russisk sone
 • oppnå tillatelse til å fiske i færøysk sone
 • oppnå tillatelse utstedt av grønlandske myndigheter for å fiske i grønlandsk sone

Hvem skal bruke skjemaene?

Norske fartøy som ønsker å utøve fiske i UK, EU, Russland, Grønland, Færøyene.

Søknad om lisens for å fiske i britisk sone

Alle norske fartøy som planlegger å gjennomføre fiske i britisk sone må ha lisens fra britiske myndigheter før fisket kan starte.

Gyldig lisens for inneværende år blir ikke automatisk fornyet ved årsskiftet. Dette innebærer at alle fartøy må søke om ny lisens hvert år.

Skjema for neste års lisenssøknader vil bli lagt ut på Fiskeridirektoratets nettsider etter at Norge og Storbritannia har inngått årlig fiskeriavtale, vanligvis i november/desember.

Følgende søknadsprosess gjelder:

 • Lisenssøknad skal fylles ut og sendes til Fiskeridirektoratet.

 • Direktoratet videresender søknadene til United Kingdom Single Issuing Authority (UK SIA).

 • Det må påregnes én ukes behandlingstid fra søknadene mottas av UK SIA.

Lisensdokument

 • UK SIA vil sende et lisensdokument til eier av fartøyet som innvilges lisens. Dersom lisenssøknaden avslås vil UK SIA oppgi årsaken til dette.

 • Lisensdokumentet vil bli tilsendt elektronisk til e-postadressen som oppgis på søknadsskjemaet. Lisensen trer i kraft tidligst 24 timer etter at e-posten er sendt.

 • Norske fartøy må ha tilgang til lisensdokumentet om bord. Elektronisk versjon vil bli akseptert av britiske myndigheter.