Lisenser

Formål med skjemaene

  • søknadsskjema for å oppnå tillatelse utstedt av EU for fiske i EU-sonen søknadsskjema for å oppnå tillatelse til å fiske i færøysk sone
  • søknadsskjema for å oppnå tillatelse utstedt av russiske myndigheter for fiske i russisk sone
  • søknadsskjema for å oppnå tillatelse utstedt av grønlandske myndigheter for å fiske i grønlandsk sone

Hvem skal bruke skjemaene?

Norske fartøy som ønsker å utøve fiske i disse sonene

Elektronisk søknadsskjema - gjelder EU, Russland, Grønland, Færøyene

Elektronisk lisensskjema (Altinn)

Søknadsskjema på papir

Russisk sone

EU-sonen

Færøysk sone

Grønlansk sone

Oppdatert: 30.11.2017