Fiske etter leppefisk

Skjema for yrkes- og fritidsfiskarar

For å bruke dei elektroniske skjemaa må logge du deg inn med IDporten (MinID, BankID, Buypass eller Commfides).

Skjema for 2020 vil kome i løpet av våren.

Oppdatert: 12.04.2019