Fiske etter leppefisk

Skjema for yrkes- og fritidsfiskarar

For å bruke dei elektroniske skjemaa må logge du deg inn med IDporten (MinID, BankID, Buypass eller Commfides).

Skjemaene for å fiske etter leppefisk er utilgjengelige til mars 2021.

Skjema for yrkesfiskere som skal fiske leppefisk (leveringsavtaler og ruser)

Skjema for avslått/påslått VMS og AIS - sporing av fartøy

Søknad om tillatelse til å fiske leppefisk (fritidsfiskere)

Påmeldingsskjema for å delta i ungdomsfiskeordninga 2020

Husk å skrive ut kvitteringen på at du har sendt inn skjemaet. Kvitteringen gjelder som tillatelse til å fiske leppefisk i ungdomsfiskeordningen og må kunne framvises ved kontroll. Du bør i tillegg lagre kvitteringen eller videresende den til en e-postadresse.

Oppdatert: 10.09.2020