Fiske etter leppefisk

Skjema for yrkes- og fritidsfiske etter leppefisk, ungdomsfiskeordninga og å sende melding om avslått eller påslått AIS eller VMS ved strømbrudd.

Skjema for yrkes- og fritidsfiskarar

Yrkesfiskarar som skal fiske leppefisk (pålogging via ID-porten)

Fritidsfiskarar - søknad om løyve (pålogging via ID-porten) 

Avslått eller påslått AIS eller VMS

Sende melding om avslått eller påslått VMS eller AIS sporingsutstyr ved strømbrudd

Undomsfiskeordninga

Dei som melder seg på ungdomsfiskeordninga skal bruke skjemaet for ungdsomsfiskeordninga når dei fiskar etter leppefisk.

Påmelding til ungdomsfiskeordninga

Hugs å ta vare på kvitteringa for at du har sendt inn skjemaet. Kvitteringa gjeld som løyve til å fiske leppefisk i ungdomsfiskeordninga og må kunne visast fram ved kontroll.