Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Fiske etter leppefisk

Skjema for yrkes- og fritidsfiske etter leppefisk, ungdomsfiskeordninga og å sende melding om avslått eller påslått AIS eller VMS ved strømbrudd.

Yrkesfiske

Påmelding til fiske etter leppefisk (yrkesfiske)

Fritidsfiske

Påmelding til fiske etter leppefisk (fritidsfiske)

Ungdomsfiskeordninga

Dei som melder seg på ungdomsfiskeordninga skal bruke skjemaet for ungdomsfiskeordninga når dei fiskar etter leppefisk.

Påmelding til ungdomsfiskeordninga

Hugs å ta vare på kvitteringa for at du har sendt inn skjemaet. Kvitteringa gjeld som løyve til å fiske leppefisk i ungdomsfiskeordninga og må kunne visast fram ved kontroll. 

Avslått eller påslått AIS eller VMS

Sende melding om å slå av/ strømtilførsel for VMS eller AIS sporingsutstyr