Fiske etter leppefisk

Skjema for yrkes- og fritidsfiske etter leppefisk, ungdomsfiskeordninga og å sende melding om avslått eller påslått AIS eller VMS ved strømbrudd.

Skjema for yrkes- og fritidsfiskarar

Yrkesfiskarar som skal fiske leppefisk (pålogging via ID-porten)

Fritidsfiskarar - søknad om løyve (pålogging via ID-porten) 

Avslått eller påslått AIS eller VMS

Sende melding om å slå av/ strømtilførsel for VMS eller AIS sporingsutstyr

Undomsfiskeordninga

Dei som melder seg på ungdomsfiskeordninga skal bruke skjemaet for ungdsomsfiskeordninga når dei fiskar etter leppefisk.

Påmelding til ungdomsfiskeordninga

Hugs å ta vare på kvitteringa for at du har sendt inn skjemaet. Kvitteringa gjeld som løyve til å fiske leppefisk i ungdomsfiskeordninga og må kunne visast fram ved kontroll.