Fiske etter leppefisk

Skjema for yrkes- og fritidsfiskarar

For å bruke dei elektroniske skjemaa må logge du deg inn med IDporten (MinID, BankID, Buypass eller Commfides).

Skjema for yrkesfiskarar som skal fiske leppefisk (leveringsavtaler)

Søknad om løyve til å fiske leppefisk (fritidsfiskarar)

Avslått / påslått AIS eller VMS

Skjema for å sende melding om avslått/påslått VMS/AIS sporingsutstyr: Skjema for melding om AIS/VMS strømbrudd

Undomsfiskeordninga

Dei som melder seg på ungdoimsfiskeordninga skal bruke bruke skjemaet for ungdsomsfiskeordninga, hvis det fiskar etter leppefisk.

Skjema for å delta i ungdomsfiskeordninga

Kvittering

Hugs å ta vare på kvitteringa på at du har sendt inn skjemaet. Kvitteringa gjeld som løyve til å fiske leppefisk i ungdomsfiskeordninga og må kunne visast fram ved kontroll.

Oppdatert: 10.09.2020