Kongekrabbe

Fangst av kongekrabbe

Søknadsskjema

Adgang til å delta i fangst av kongekrabbe

Skjemaet krever innlogging med ID-porten (MinID, BankID, Buypass og Commfides)

Rapportering av fangst

Rapporteringsskjema for fangst av kongekrabbe

Skjemaet krever innlogging med ID-porten (MinID, BankID, Buypass og Commfides)

Kystfiskeapp og nettbaserte innmeldinger for kongekrabbefiskerne

Rapportering av aktiv – og passivmeldinger
Rapportere avslått AIS

Skjemaene krever innlogging med ID-porten (MinID, BankID, Buypass og Commfides)

Oppdatert: 06.03.2020