Kongekrabbe

Skjema for å delta i fangst av kongekrabbe, rapportere fangst og rapportere meldinger og avslått AIS.

Fangst av kongekrabbe

Skjema for å delta i fangst av kongekrabbe (pålogging via ID-porten)

Rapportering av fangst

Skjema for å rapportere fangst av kongekrabbe (pålogging via ID-porten)

Kystfiskeappen og innmeldinger

Rapportere aktiv- og passivmeldinger (pålogging via ID-porten)

Avslått / påslått AIS eller VMS

Skjema for å sende melding om avslått/påslått VMS/AIS sporingsutstyr:

Skjema for melding om AIS/VMS strømbrudd