Nyheter

Avklaring om deltagelse i loddefiske

09.02.2024

Alle fartøyeiere i kystgruppen bes avklare og melde til Sildelaget om de har reelle planer om å delta i fisket etter lodde i Barentshavet i 2024.

Hendelser etter «Ingunn»

07.02.2024

Fiskeridirektoratet har mottatt en rekke meldinger om hendelser på oppdrettsanlegg etter stormene i forrige uke.