Nyheter

Fra 1. april må du levere B-undersøkelser via fiskeridir.no

17.02.2023

Fra 1. april 2023 skal rapport om trendovervåkning av miljøtilstanden på matfiskanlegg, B-undersøkelse, sendes inn fra Min side på fiskeridir.no. Skjemaet på Altinn stenges. Vi oppfordrer deg til å ta i bruk Min side i god tid før april.

Resultater fra DNA-sporing er klare

15.02.2023

Vi har mottatt resultatene fra DNA-sporing av rømt torsk i Meløy i Nordland. Sporingsrapporten konkluderer med at det er en svært stor grad av genetisk likhet mellom de rømte torskene, og fisk fra merdene i Norcod sitt anlegg.

Tilskudd til selfangst 2023

14.02.2023

Rederier som ønsker å delta i selfangsten i Vest- eller Østisen, eller mottak som kan ta imot selprodukter i 2023, kan nå søke om tilskudd. Det er avsatt totalt 1,5 millioner kroner og søknadsfristen er 24. februar.

Tildeling av rekrutteringskvoter

10.02.2023

Fiskeridirektoratet har nå tildelt rekrutteringskvotebonus for 2023 til 6 nye unge fiskere, tre kvinner og tre menn. Tildelingen er gjennomført ved loddtrekning.

Pålegg om utslakting i Nordland

03.02.2023

Fiskeridirektoratet har pålagt NorCod utslakting av to merder på lokalitet i Frosvika i Meløy kommune, etter funn av kjønnsmoden torsk i anlegget.

Feil rapportering for å få MSC-torsk

02.02.2023

Fiskeridirektoratet har også i vinter registrert at det blir rapportert torsk tatt utenfor 12 nautiske mil, men der sporingen viser at fisken er tatt innenfor 12 nautiske mil.

Meld bruk både inn og ut

31.01.2023

Alle som setter faststående bruk nord for 62° N skal melde fra til Kystvakten, og bruket skal meldes fjernet når redskapen er tatt opp fra sjøen.

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen