Nyheter

Kontrolloffensiv i skreifisket

02.02.2021

Fiskeridirektoratet vil ha økt tilstedeværelse under årets vinterfiske etter torsk og har satt sammen flere lag med inspektører som vil ha utvidet arbeidstid i vinter. I tillegg vil Fiskeridirektoratets tre fartøyer være en del av kontrolloffensiven.

Offentliggjøring av data om fiskeriaktivitet

01.02.2021

Fiskeridirektoratet offentliggjør nå data om elektronisk rapportering (ERS) og posisjonsrapportering (VMS) for norske fiske- og fangstfartøy. Offentliggjøring av data knyttet til fiskeriaktivitet er et ledd i å tilgjengeliggjøre miljødata fra fiskerisektoren.

Rapport om reke- og krilldød aktualiserer fortsatte tiltak

01.02.2021

Havforskningsinstituttet har på oppdrag fra Fiskeridirektoratet undersøkt rapporter om massedød av krill, reker og en del andre arter. Fiskeridirektoratet vil bruke rapporten i det videre arbeidet mot uønskede miljøeffekter fra oppdrett.

Rapporter fangst av kongekrabbe i kystfiskeappen

28.01.2021

Fra og med 15. februar 2021 plikter alle fartøy som har adgang til å drive fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område å rapportere fangst i kystfiskeappen, uavhengig av om de faktisk benytter seg av denne adgangen. Fartøyene plikter også å benytte kystfiskeappen til å rapportere all fiske/fangst gjennom hele året, ikke bare kongekrabbe.