Nyheter

Hastetiltak mot pukkellaks

05.07.2021

Fiskeridirektoratet har fått en ekstra bevilgning til å bidra med hastetiltak mot pukkellaks i sommer. Pengene vil bli brukt til å ta ut pukkellaks fra vassdrag.

Vil du lære meir om minstemål?

29.06.2021

I sommar kan du og resten av familien lære meir om fritidsfiske på Akvariet i Bergen. Besøk vår interaktive vegg og bli kloke fritidsfiskarar.

Høring om krav om rømmingshull i teiner

28.06.2021

Fiskeridirektoratet har sendt på høring et forslag om å innføre krav om rømmingshull i teiner som anvendes i fiske etter sjøkreps, kongekrabbe og ervervsmessig fiske etter taskekrabbe og annen krabbe (unntatt snøkrabbe).

Ny rapport viser lavere innslag av rømt laks i elvene

28.06.2021

Det nasjonale overvåkningsprogrammet viser at innslag av rømt laks i vassdragene har hatt en generelt positiv utvikling, og ser nå ut for å stabilisere seg på et lavere nivå. Det er likevel ikke et entydig bilde, og det er fremdeles elver med for høye innslag av rømt laks.