Nyheter

Hausting av raudåte i 2021

28.04.2021

Det har i seinare tid vorte klart at det i forkant av 2021-sesongen var behov for endringar i både prøvetakingsprotokollen og i reguleringsføresegna for fartøy som har løyve til å hausta raudåte i medhald av kommersielle konsesjonar.

Klargjøring om samfiske

20.04.2021

Fiskeridirektoratet har fått en del henvendelser om samfiske, og det er flere som ikke har fått med seg reglene for å kunne drive samfiske. Her kommer derfor en klargjøring av reglene.

Hurtighøring om ny blåkveitestart

20.04.2021

Etter oppfordring fra fiskerinæringen har Fiskeridirektoratet besluttet å sende et forslag om framskyndet oppstartsdato for årets blåkveitefiske ut på en rask høringsrunde.