Nyheter

Planlegg notkontroll til hausten

06.07.2023

Fiskeridirektoratet planlegg no ein tilsynskampanje med temaet notkontroll. Til hausten vil dette tilsynet vere retta mot oppdrettsselskap, mens til neste år vil vi føre tilsyn med selskap som leverer notinspeksjonstenester. 

Conference announcement

05.07.2023

Welcome to the 2nd international Symposium on Catch Identification Technologies. The symposium will be held in Tromsø, a city located 400 km above the Artic circle and often called “the gateway to the Arctic” on the 19th-20th of March 2024.

Mogleg lakserømming ved Molde

04.07.2023

Fiskeridirektoratet følgjer opp ei rømmingsmelding frå Salmar Oppdrett AS ved Moldefjorden i Møre og Romsdal. Oppdrettslaksen i den aktuelle merden er ca. 3 kg i storleik.

Ikke brekk klørne til krabben

04.07.2023

Etter redskapskontroll i Førresfjorden forrige uke, observerte vi unormalt mange krabber uten klør. Det er forbudt å brekke klørne, og det strider med dyrevelferdsloven. 

Åpent dialogmøte om kongekrabbe

04.07.2023

Vi inviterer til dialogmøte om forvaltningen av kongekrabbe, hvor det vil bli gitt introduksjon i bestands- og markedssituasjonen, og erfaringer fra tidligere og årets fangst.

Kontroll av turistfisket

03.07.2023

Vi deltok på en samarbeidskontroll den 20. – 22. juni, i sammen med Kystvakten, Statens Naturoppsyn og politiet. Her ble det utført tilsyn av turistfiske i området Nordmøre og Trøndelag.

 

Høring om snøkrabbe

30.06.2023

Fiskeridirektoratet har ute på høring forslag til ny regulering for deltakelse i fangst av snøkrabbe.

Turistfiskekontroll i Bergen

30.06.2023

I juni gjennomførte Fiskeridirektoratet i samarbeid med Tolletaten en kontroll av turistfiske og utførsel av fisk med Fjordlines fergeforbindelse mellom Bergen og Hirtshals.