Nyheter

Forskningskvoter for 2023

14.09.2022

Nærings- og fiskeridepartementet avsetter årlige kvoter forskningskvoter av en begrenset størrelse for tildeling til forsknings- og undervisningsformål. Søknad om forskningskvoter for 2023 må sendes innen 31. oktober 2022.

Forslag til deltakerforskrift for 2023 på høyring

12.09.2022

Strengare krav til eigarskap i ope gruppe, lettare å få leigefartøy i ope gruppe og manntalskravet til landnotfiske etter brisling, er nokre av temaene som er berørt i høyringa til deltakarforskrift i fiskeria for 2023.

IT-systemene oppe igjen

09.09.2022

IT-systemene i Fiskeridirektoratet fungerer igjen fra klokken 22.00 lørdag den 10. september. Returmeldinger for elektronisk rapportering sendes som de skal.