Nyheter

Fiskeridirektoratet på Aqua Nor 2023

21.08.2023

Tradisjonen tru deltek Fiskeridirektoratet på Aqua Nor i Trondheim dette året også. Messa opnar tysdag 22. august og stenger dørene torsdag 24. kl. 17:00. Denne gongen vil vi fokusere på torskeoppdrett, nye krav til naturkartlegging og havbruk til havs.

Ny forskrift om prøvetaking

15.08.2023

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt en ny forskrift om prøvetaking av industrifangster ved landing.

Fiskeridirektoratet på mange arenaer

10.08.2023

Fiskeridirektoratet vil vere aktivt til stades på fleire arenaer dei neste vekene. Vi skal delta på Arendalsuka i Arendal, på Aqua Nor i Trondheim og på Blue Fish Expo i Ålesund.

Fiskeridirektoratet rydder tapte fiskeredskaper

08.08.2023

Årets havgående opprenskingstokt etter tapte og gjenstående fiskeredskaper starter den 10. august med det innleide fartøyet M/S «Vikingbank». Toktet varer til slutten av september og går fra Ålesund i sør til Kirkenes i nord.

Resultater fra prøvetaking på rekefelt

07.07.2023

Fiskeridirektoratet har torsdag 6. juli gjennomført prøvetaking på 5 rekefelt, som ble stengt på Helgeland for om lag tre uker siden. Med bakgrunn i reker langt under minstemålet.