Nyheter

Fisker skal ha adgang til veiing ved mottak

16.02.2021

Flere fiskere har i det siste, blant annet i Fiskeribladet og i meldinger til Fiskeridirektoratet, gitt uttrykk for at de blir svindlet på kvantum ved landing av fisk. Dette skal skje ved at fiskere ikke får adgang til mottaket der veiing av fangsten foregår. Regelverket slår fast at fisker skal ha slik adgang.

Inspiserer oppdrettsanlegg etter snøskred

16.02.2021

Fiskeridirektoratets patruljefartøy «Eir» har i dag tatt om bord to tilsynsmedarbeidere fra region Nord, og er på plass ved anlegget i Alta hvor det i går gikk et snøskred.

Snøskred traff oppdrettsanlegg

15.02.2021

Fiskeridirektoratet følger opp en rømmingsmelding fra Grieg Seafood Finnmark om et snøskred som traff et oppdrettsanlegg i Alta kommune.

Justerte krav til venting på seddelsignering

11.02.2021

Fiskere som lander fisk skal som hovedregel ikke forlate mottaksstedet før seddelen er ferdig utfylt og signert. Dette gjelder også ved elektronisk signering. Det blir likevel mulig å få dispensasjon fra dette kravet slik at fartøyet kan gå til et annet sted i påvente av signering av seddel.

Kunnskapsinnhenting om marin forsøpling

10.02.2021

Fiskeridirektoratet er opptatt av marin forsøpling og tar forsøpling frå fiskeri, oppdrett og fritidsfiske på alvor. Som eit ledd i ei stadig sterkere innsats på dette feltet har direktoratet fått gjenomført ein kunnskapsanalyse der ei spørjeundersøking om haldninger til marin forsøpling var sentralt.