Skjul søk
Du er her:
09.03.2018

Økte kvoter i fisket etter torsk og hyse

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å tilbakeføre ubenyttede tredjelandskvoter av torsk og hyse nord for 62° N til fiskeflåten etter etablerte fordelingsnøkler. Kvoteøkningen utgjør 6259 tonn torsk og 2375 tonn hyse, og alle fartøygrupper får økte kvoter.

08.03.2018

Innsigelse mot arealplan for Nordmøre

Det er for tiden til behandling en interkommunal sjøområdeplan for Nordmøre der Fiskeridirektoratet har gitt innsigelse. Endelig vedtak av planen er forventet å komme før sommeren 2018.

07.03.2018

675 krepseteiner beslaglagt i Rogaland

Mandag beslagla politiet 675 teiner i Høgsfjorden i Rogaland etter at Fiskeridirektoratet hadde anmeldt to yrkesfiskere for ulovlig omsetning av kreps.

02.03.2018

Fiskeridirektoratet styrker kontrollen i skreifisket

Skreifisket pågår nå for fullt og det er stor aktivitet i de tradisjonelle skreifiskeområdene på kysten. Risikoen for uregelmessigheter øker og vi setter derfor inn ekstra ressurser i skreisesongen.

01.03.2018

Avklaring om utviklingstillatelse

Fiskeridirektoratet har sendt ut nytt vedtak om tilsagn til Marine Harvest Norway AS etter Nærings- og fiskeridepartementets vedtak 18. desember 2017.