Skjul søk

Regler for hvalsafari er vedtatt

09.12.2019

Nærings- og fiskeridepartementet har nå vedtatt forskriften som regulerer hvalsafari i Norge. Forskriften legger opp til både bedre dyrevelferd og for å unngå farlige situasjoner mellom hvalsafari og fiskefartøyer i fiske.

Rømming i Troms

06.12.2019

Fiskeridirektoratet mottok 3. desember melding fra Salmar Farming AS om rømming ved lokaliteten Trettevik i Malangen ved Senja.

Kvotemeldingen – oversikt over dagens kvotesystem

02.12.2019

Fiskeridirektoratet har utarbeidet en oversikt over dagens kvotesystem for lukkede fiskeri som et nyttig faktagrunnlag for vurdering av tiltakene i Kvotemeldingen (Et kvotesystem for økt verdiskaping, Meld. St. 32. 2018-2019).

- Mange gode forslag fra Fiskerikontrollutvalget

29.11.2019

- Jeg er glad for at utredningen nå har kommet, og ser ved første gjennomlesing at det her er mange gode forslag. Vi skal gå nøye gjennom alle deler av den og gi våre uttalelser i høringen, men allerede nå har jeg noen første kommentarer til utvalgets hovedtema, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Stopp i fisket innenfor ferskfiskordningen

27.11.2019

I forbindelse med Nærings- og fiskeridepartementets beslutning om å la ferskfiskordningen i fisket etter torsk nord for 62°N fortsette til og med 28. november med gjeldende kvotetillegg på 30 %, minner Fiskeridirektoratet om at det nå nærmer seg stopp.