Turistfiske etter kongekrabbe

Det er fire skjema for turistfiske etter kongekrabbe. Skjemaene gjelder:

  • å søke om adgang til turistfiske etter kongekrabbe (skjemaet stengt til våren 2021)
  • rapportering av fangst av kongekrabbe (fritids- og turistfiske)
  • aktivmelding for turistfiskebedrifter som har fått innvilget adgang til å fangste kongekrabbe i kvoteregulert område i 2021
  • melding om avslått/påslått sporingsutstyr

Skjema for å søke om adgang til turistfiske etter kongekrabbe (Dette skjemaet er stengt til våren 2021)

Skjema for rapportering av fangst av kongekrabbe (fritids- og turistfiske)

Skjema for aktivmelding for turistfiskebedrifter som har fått innvilget adgang til å fangste kongekrabbe i kvoteregulert område i 2021

Sporing av fartøy: Skjema for melding om avslått/påslått sporingsutstyr

Retningslinjer

Retningslinjer for turistfiske etter kongekrabbe

Kven kan bruke skjemaet om søknad om turistfiske etter kongekrabbe?

Dette skjemaet er stengt til våren 2021.

Turistfiskebedrifter kan søke om adgang til å fangste kongekrabbe i kvoteregulert område i 2021.

For å søkje må turistfiskebedrifta vere registrert i Brønnøysundregistra, og bedrifta sitt formål må inkludere «turistfiske» eller liknande. Turistar kan ikkje på eigen hand drive fangst av kongekrabbe gjennom bedrifta sitt løyve.

Når kan skjemaet brukes?

Det er kun nødvendig å søkje éin gong per reguleringsår. Bedrifter som ikkje sender inn søknad innan 06.01.21 får ny molegheit sommaren 2021 til å søkje om løyve til å delta i fangst for perioden 01.07.21-31.12.21.

Oppdatert: 18.01.2021