Fangst av kongekrabbe for turistfiskebedrifter

Turistfiskebedrifter kan søkje om adgang til å fangste kongekrabbe i kvoteregulert område. 

Søk om deltaking i fiske etter kongekrabbe

Formål og vilkår

Retningslinjer for turistfiske etter kongekrabbe

Det er to tildelingsrundar for bedrifter som ynskjer å fangste kongekrabbe i turistfiskekvota. Påmeldingsfristen for deltaking i turistfiske det kommande året er 8. desember. For at flest mulig skal få høve til å delta, har vi også ein tildelingsrunde i juni kvart år. Påmelding for andre tildelingsrunde skjer mellom 15. mai og 31. mai.  

For å søkje må turistfiskebedrifta vere registrert i Brønnøysundregisteret, og bedrifta sitt formål må inkludere «turistfiske» eller liknande. Turistar kan ikkje på eigen hand drive fangst av kongekrabbe gjennom bedrifta sitt løyve.

Det er kun naudsynt å søkje ein gong per reguleringsår.

Andre relevante skjema 

Rapporter fangst av kongekrabbe

Aktivmelding for turistfiskebedrifter, som har fått innvilga adgang til å fangste kongekrabbe i kvoteregulert område

Meld om påslått/avslått AIS i kongekrabbefiske