Nyheter

Oppfølging av Norcod-rømmingen

30.10.2023

Fiskeridirektoratet konkluderer i en rapport at den rømte oppdrettstorsken i Meløy kommune i januar i år, kom fra Norcod AS sin lokalitet i Frosvika.

Stor kontrollaktivitet i hummerfisket

06.10.2023

I dagene før og etter at hummerfisket åpnet 1. oktober er det gjennomført flere kontrollaksjoner, hvor flere kontrolletater har deltatt. De fleste fangster i tråd med regelverket, men slike aksjoner vil alltid medføre beslag, anmeldelser og andre reaksjoner.

Tilskudd til fiskeriforskning

03.10.2023

I forrige runde delte Fiskeridirektoratet ut 12 millioner til fiskeriforskning. I år er søknadsfristen satt til 10. november.