Svinn i produksjonen 2005-2022 (fylke)

Historiske filer med innrapportert svinn (tap) i produksjonen:

Svinn i produksjonen fordelt på art, årsak og utsettsår 2022 (Fylke) (xlsx, 56.1 kB)

Svinn i produksjonen fordelt på art, årsak og utsettsår 2021 (Fylke) (xlsx, 56.3 kB)

Svinn i produksjonen fordelt på art, årsak og utsettsår 2020 (Fylke) (xlsx, 59.9 kB)

Svinn i produksjonen fordelt på art, årsak og utsettsår 2019 (Fylke) (xlsx, 60.0 kB)

Svinn i produksjonen fordelt på art, årsak og utsettsår 2018 (Fylke) (xlsx, 61.6 kB)

Svinn i produksjonen fordelt på art, årsak og utsettsår 2017 (Fylke) (xlsx, 62.1 kB)

Svinn i produksjonen fordelt på art, årsak og utsettsår 2016 (Fylke) (xlsx, 61.8 kB)

Svinn i produksjonen fordelt på art, årsak og utsettsår 2015 (Fylke) (xlsx, 62.3 kB)

Svinn i produksjonen fordelt på art, årsak og utsettsår 2014 (Fylke) (xlsx, 54.1 kB)

Svinn i produksjonen fordelt på art, årsak og utsettsår 2013 (Fylke) (xlsx, 57.3 kB)

Svinn i produksjonen fordelt på art, årsak og utsettsår 2012 (Fylke) (xlsx, 54.6 kB)

Svinn i produksjonen fordelt på art, årsak og utsettsår 2011 (Fylke) (xlsx, 54.3 kB)

Svinn i produksjonen fordelt på art, årsak og utsettsår 2010 (Fylke) (xlsx, 54.0 kB)

Svinn i produksjonen fordelt på art, årsak og utsettsår 2009 (Fylke) (xlsx, 54.7 kB)

Svinn i produksjonen fordelt på art, årsak og utsettsår 2008 (Fylke) (xlsx, 54.9 kB)

Svinn i produksjonen fordelt på art, årsak og utsettsår 2007 (Fylke) (xlsx, 54.3 kB)

Svinn i produksjonen fordelt på art, årsak og utsettsår 2006 (Fylke) (xlsx, 53.9 kB)

Svinn i produksjonen fordelt på art, årsak og utsettsår 2005 (Fylke) (xlsx, 53.5 kB)