Biomassestatistikk

Fiskeridirektoratet presenterer månedlig oversikt over innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av laks, regnbueørret og torsk i sjøvann. 

Biomasse er i akvakulturdriftsforskriften definert som «Den til enhver tid stående biomasse av levende fisk (målt i kg eller tonn)».

Biomassestatistikken viser status for innrapporterte opplysninger fra oppdretter pr. angitte dato. Ved neste publisering vil tidligere publiserte tall oppdateres. Opplysninger fra enkelte lokaliteter og/eller selskap kan mangle på publiseringstidspunktet. Innrapporterte opplysninger kan være mangelfull og feilaktige.

Fiskeridirektoratet tar forbehold om eventuelle feil i datamaterialet. Fiskeridirektoratet har ikke ansvar for nøyaktigheten i de innrapporterte opplysningene, og vi har heller ikke ansvar for andres bruk av de disse opplysningene.