Beholdning ved månedslutt 2005-2022 (fylke)

Historiske filer med innrapportert beholdning (antall og biomasse) ved månedslutt:

Beholdning ved månedslutt fordelt på art og utsettsår 2022 (Fylke) (xlsx, 47.6 kB)

Beholdning ved månedslutt fordelt på art og utsettsår 2021 (Fylke) (xlsx, 47.6 kB)