NYTEK – avviksskjema

Skjema for innsending av avvik i henhold til NYTEK23 §44 og NYTEK-forskriften §23 og §31 tredje ledd.

Skjema for å melde avvik – NYTEK23 og NYTEK-forskriften (docx, 87.8 kB)

Formål

Målet er å få oversikt over utstyr/tjenester med feil og mangler som kan føre til rømming, forhindre flere hendelser ved å melde ifra til andre brukere av samme produkt/tjenester og gjøre eventuelle korrigerende tiltak for å hindre tilsvarende avvik i fremtiden.

Det kan også være aktuelt å vurdere om eksiterende krav som stilles til produktet/tjenesten er tilstrekkelig. Innmeldte avvik kan også benyttes til læring og erfaringsoverføring mellom aktører.