Akvakultursøknad

Søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg.

Dette søknadsskjemaet skal benyttes dersom du skal starte på et nytt skjema:
Elektronisk søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg (pålogging via ID-porten)

Hvis du derimot skal jobbe videre i et påbegynt skjema, bør du logge deg inn her for å komme direkte til Mine skjema (pålogging via ID-porten).

Veileder

Veiledere for søknadsskjema

Veileder visningstillatelser

Saksgang

Vedleggskrav

Dokumentasjon for at gebyr er betalt skal vedlegges alle søknader.

Informasjon om saksbehandlingsgebyr

Oppdatert: 15.01.2020