Akvakultursøknad

Søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg.

Start på nytt skjema

Søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg (pålogging via ID-porten)

Jobb videre i påbegynt skjema

Mine skjema (pålogging via ID-porten).

Veileder

Veiledere for søknadsskjema

Veileder visningstillatelser

Saksgang

Vedleggskrav

Dokumentasjon for at gebyr er betalt skal vedlegges alle søknader.

Informasjon om saksbehandlingsgebyr

Oppdatert: 15.01.2020