Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Akvakultursøknad

Du finner alle søknadsskjema for tillatelse til akvakultur på Min side. 

Søk om tillatelse til akvakultur

Alle søknader om akvakultur skal nå sendes gjennom Min side, med unntak av søknader om tillatelse til dispensasjon fra akvakulturregelverket.

Midlertidig stans 

Du kan ikke søke om ny tillatelse til visningsformål eller fiskepark, jf laksetildelingsforskriften § 6-2.

Du kan heller ikke å søke om nye tillatelser til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret på land, med unntak av akvakultur av settefisk og stamfisk på land i resirkuleringsanlegg hvor minimum 95 % av vannet i anlegget gjenbrukes, jf. laksetildelingsforskriften § 7-3.

Kjekt å vite 

For å få tilgang til å levere akvakultursøknad på Min side, må du ha tilgang til enkelttjenesten 5817 Akvakultursøknad på Altinn.

Det er selskapet som skal registrere og vedlikeholde tilganger. Det omfatter også eksterne konsulenter som skal ha tilgang til å sende inn på vegne av selskapet. 

Les mer på Altinn

Søknadsskjemaene er under utvikling. Dine tilbakemeldinger er derfor viktige for oss og vi tar gjerne imot spørsmål eller innspill på e-post til .

Oppdatert: 14.01.2020