Akvakultursøknad

Her finner du søknadsskjema for tillatelse til akvakultur. Vi har søknadsskjema for lokalitet for laks, ørret eller regnbueørret i sjø, samt søknadsskjema til lokalitet for andre arter eller særlige formål.

Søknad om lokalitet for laks, ørret og regnbueørret i sjø

Søknad om klarering og endring av lokalitet i sjø for laks, ørret og regnbueørret skal leveres på Min side. Det er for tiden ikke mulig å søke om anlegg for om laks, ørret og regnbueørret på land.

For å få tilgang til å levere akvakultursøknad på Min side, må du ha tilgang til enkelttjenesten 5817 Akvakultursøknad på Altinn. Det er selskapet som skal registrere og vedlikeholde tilganger (altinn.no). Det omfatter også eksterne konsulenter som skal ha tilgang til å sende inn på vegne av selskap.

Søk om tillatelse til akvakultur

Veileder for utfylling av ny søknad (pdf, 290.1 kB)

Veileder for søknad om endring på lokalitet (pdf, 292.1 kB)

Søknadsskjemaene er under utvikling. Dine tilbakemeldinger er derfor viktige for oss og vi tar gjerne imot spørsmål eller innspill på e-post til .

Søknad om lokalitet for andre arter eller særlige formål

Dersom du skal søke om tillatelse til særlig formål, eller tillatelse til akvakultur med andre arter enn laks, ørret og regnbueørret, skal du bruke skjema enten for flytende eller landbasert anlegg:

Skjema for flytende anlegg

Lever søknad om akvakultur i flytende anlegg (bokmål) (pdf, 415.0 kB)

Lever søknad om akvakultur i flytande anlegg (nynorsk) (pdf, 490.2 kB)

Skjema for landbaserte anlegg: 

Lever søknad om akvakultur i anlegg på land (bokmål) (pdf, 185.4 kB)

Lever søknad om akvakultur i anlegg på land (nynorsk) (pdf, 240.8 kB)
 

Gebyr

Dokumentasjon for at gebyr er betalt skal vedlegges alle søknader:

Informasjon om saksbehandlingsgebyr 

Oppdatert: 15.01.2020