Akvakultursøknad

Søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg.

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Innlogging

Dette skjemaet krev innlogging med IDporten. Når du bruker ID-porten kan du velge om du vil logge inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. ID-porten blir brukt som innlogging til en rekke offentlige tjenester, for eksempel Altinn, Skatteetaten, Lånekassen og Nav.

Veiledere for søknadsskjema

Veileder visningstillatelser

Saksgang

Vedleggskrav

Dokumentasjon for at gebyr er betalt skal vedlegges alle søknader.

Informasjon om saksbehandlingsgebyr

Oppdatert: 15.01.2020