Nyheter

Dusørfiske i Trøndelag og Nordland utvides

02.09.2021

Det er nå åpnet for gjenfangsfiske med dusør også i Brønnøy, Vega og Vevelstad kommuner, samt i deler av Namsos kommune. 
Det er fra før åpnet for gjenfangstfiske med dusør etter oppdrettslaks i Nærøysund og Leka kommuner i Trøndelag, og i Bindal og Sømna kommuner i Nordland.
Fiskere må registrere seg før fisking.

Foretaksstraff etter anmeldelse

02.09.2021

Politimesteren i Troms har nylig utstedt et forelegg til MOWI ASA på 800 000 kr. etter anmeldelse fra Fiskeridirektoratet og Mattilsynet.

Oppdatering om rømminga i Lekafjorden i Nærøysund

02.09.2021

Fiskeridirektoratet har fått meldingar om fangst av oppdrettslaks i eit større område etter rømminga hjå Midt-Norsk Havbruk AS ved Lekafjorden i Nærøysund kommune. Skaden på nota og omfanget av gjenfangst tyder på at det er tale om ei større rømming.