Auksjon av tillatelser på høring

Forslag til forskrift om auksjon av restkapasitet til lakseoppdrett er sendt på høring. 

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring utkast til ny forskrift om tildeling nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret gjennom auksjon. Tildelingen gjelder usolgt kapasitet fra auksjonen i oktober 2022, 8 243 tonn MTB fordelt over fem produksjonsområder.

Høringsfristen er 21. august 2023.

Tidspunktet for auksjonen er ennå ikke avklart.

Høringsforslag (regjeringen.no)

Mer om auksjoner her

Oppdatert: 10.08.2023