Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Statistiske publikasjoner - yrkesfiske

Fiskeridirektoratet produserer årlig statistiske publikasjoner om yrkesfiske.

Nøkkeltall for de norske fiskeriene

Økonomiske og biologiske nøkkeltall fra de norske fiskeriene er kortfattet informasjon om norsk fiskerinæring. Publikasjonen inneholder blant annet informasjon om fiskebestander, fangst og lønnsomhet for fiskeflåten, utviklingen i tallet på fiskere og fiskefartøy og ulike mål på fangstkapasiteten.

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten

Opplysninger om drift og lønnsomhet fra den norske fiskeflåten. Lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten fremstiller sentrale mål på lønnsomhet som driftsresultat, resultat før skatt, driftsmargin og totalkapitalrentabilitet.

Fiskefartøy og fiskere, konsesjoner og årlige deltakeradganger (avsluttet)

I denne publikasjonen presenterer Fiskeridirektoratet statistiske oversikter for den norske fiskeflåten. Publikasjonene inneheld tidsseriar bakover i tid av varierande lengde og førebelse tal for siste år. Opplysningane er ajourført pr. 31.12. kvart år.