Spørsmål og svar om kystfiskeappen

Under finner du svar på de vanligste spørsmålene vi får om kystfiskeappen. 

1. Hvordan skal jeg få lastet ned kystfiskeappen?

Slik laster du ned kystfiskeappen

2. Kan jeg bruke nettbrett?

Ja, Fiskeridirektoratet har nå lansert kystfiskeappen for nettbrett og appen kan brukes på både iPad og Android nettbrett. 

3. Hvilken type smarttelefon eller nettbrett kan jeg bruke?

De fleste nyere smarttelefoner og nettbrett kan brukes. Sørg alltid for å ha den siste versjon av operativsystemet lastet ned på din telefon eller nettbrett.
Informasjon om telefoner og nettbrett vi har testet finner du på siden "Slik laster du ned kystfiskeappen".

4. Det kommer ingen mottaksanlegg opp når jeg velger «Mottaksanlegg» i kystfiskeappen.

Sjekk at du har nyeste versjon av appen installert. Hvis du har oppdateringer som venter, må du trykke oppdater. Du bør ha på automatisk oppdatering i innstillingene på telefonen eller nettbrettet. Hvis du etter å ha sjekket dette fortsatt har problemer, ring FMC.

5. Jeg finner ikke mitt mottaksanlegg i listen.

Sjekk at du har nyeste versjon av appen installert. Hvis du har oppdateringer som venter, må du trykke oppdater. Du bør ha på automatiske oppdateringer i innstillingene på telefonen eller nettbrettet. Hvis du etter å ha sjekket dette fortsatt ikke får opp ditt mottaksanlegg, ring FMC.

6. Jeg får beskjed om at telefonnummeret ikke er registrert når jeg legger inn nummeret i kystfiskeappen.

Sjekk at du har lagt inn riktig telefonnummer i registreringsskjemaet for kystfiskeappen. Hvis riktig telefonnummer er registrert, og du fortsatt får melding om at telefonnummeret ikke er registrert, ring FMC.

7. Hva gjør jeg om telefonen eller nettbrettet ikke har dekning når jeg skal sende melding?

Du skal registrere og trykke «Send» på landingsmeldingen på vanlig måte i telefonen eller nettbrettet selv om fartøyet er utenfor dekningsområdet. 

Når dette er gjort er meldingen lagret i telefonen og du har oppfylt din meldeplikt i de tilfellene telefonen eller nettbrettet ikke har dekning.

Når fartøyet kommer innenfor smarttelefonens eller nettbrettets dekningsområde, vil meldingen automatisk bli sendt til Fiskeridirektoratet. 

8. Jeg har et fartøy som er under 13 meter og en kaisalg-dispensasjon som jeg bruker av og til. Er jeg omfattet av kystfiskeappen?

Ja, du er omfattet dersom fartøyet ditt er registrert i fartøy- og deltakerregisteret. Dersom fartøyet er merkeregistrert må du sende landingsmeldinger uansett om du bruker kaisalg-dispensasjonen eller deltar i et annet fiske hvor fisk omsettes gjennom et salgslag.

9. Jeg pleier å låssette fangsten min og går sjelden selv til mottaket med fangsten selv etter låssettingen. Hvordan skal jeg melde dette gjennom kystfiskeappen?

Du skal kun melde gjennom kystfiskeappen dersom du selv fører fangsten til et mottaksanlegg etter låssettingen. Da sender du landingsmelding etter forskriftens § 6 to timer før du kommer til mottaksanlegget.

10. Jeg har to fartøy som jeg driver samfiske med etter torsk, hyse og sei. Det aktive fartøyet er 14 meter og det passive er under 13 meter. Hvordan skal jeg registrere og melde gjennom kystfiskeappen i mitt tilfelle?

Du skal melde hele fangsten du skal lande når du sender landingsmelding ved hjelp av kystfiskeappen. Etter landingen skal du føre to sedler og fordelingen av samfisket skal gå frem av sedlene.

11. Jeg leverer fangsten min til et mottaksanlegg kun to ganger i uken, de andre dagene går jeg til egen kai. Hvordan skal jeg melde dette gjennom kystfiskeappen?

Du skal kun sende landingsmelding når du skal lande fangsten din ved mottaksanlegget. De dagene du ikke skal lande noe fangst – men kun legger til egen kai – skal du ikke sende noen melding.

12. Jeg får ofte mange ulike arter i fangsten min; det kan dreie seg om opptil 15 ulike arter og ofte kun 1 av hver art. Kan jeg registrere alt dette samlet?

Nei, du må registrere og estimere hver enkel art i rund vekt. 

13. Jeg fisker i Skagerak-området med et fartøy som er 13 meter. Fisket skjer av og til utenfor 4 nautiske mil og jeg har derfor ERS-utstyr. Må jeg kjøpe smarttelefon eller nettbrett for å kunne melde med kystfiskeappen når jeg fisker innenfor 4-mils grensen?

Nei, du kan velge om du vil melde ved hjelp av ERS-utstyret ditt eller kystfiskeappen når du fisker innenfor 4-mils sonen. Dersom du velger å kun bruke ERS-utstyret, må du kontakte direktoratet og opplyse om dette. 

14. Appen fungerer ikke, jeg får ikke registrert fangsten min. Hva gjør jeg?

Prøv først å lukke appen helt ned, slå deretter av og på telefonen eller nettbrettet og forsøk på nytt. Dersom problemet vedvarer kan du kontakte FMC for registrering av fangst .