Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Posisjonsrapportering og elektronisk rapportering ved fiske etter blåkveite

I forbindelse med gjennomgang av rapporteringer gjort under årets første periode med blåkveitefiske, har Fiskeridirektoratet funnet at mange fartøy ikke rapporterer slik de skal, da de ikke har dekning.

Alle fartøy over 10 meter er nå pålagt posisjonsrapportering (VMS) og elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata (ERS).

For fartøy som fisker blåkveite, innebærer dette et krav om at utstyret må ha abonnement for kommunikasjon via satellitt.

Påse at du har satellittabonnement

-Vi ber om at fartøy som skal delta på blåkveitefiske påser at de har satellittabonnement slik at de kan rapportere i tråd med regelverket, sier Andreas Melingen, rådgiver ved strategisk fiskeriseksjon i Fiskeridirektoratet. 

Merk at fartøy som kun fisker utenfor 12 nm deler av tiden, likevel må ha satellitt abonnement under annet fiske. Da fisket utenfor 12 nm utløser et varig krav for det aktuelle fartøyet, så lenge eierforhold forblir uendret.

Unntak fra krav om at utstyret må ha abonnement for kommunikasjon via satellitt, gjelder kun fartøy under 15 meter som bare fisker innenfor 12 nm. Og ikke de fartøy over 12 meter som fisker i Skagerrak. 

Håndhevelse av regelverket

Fartøy omfattet av ERS-forskriften skal benytte seg av posisjonsrapporteringsutstyr og elektroniske rapporteringssystemer som er godkjent av Fiskeridirektoratet.

Ved håndhevelse vil Fiskeridirektoratet kunne ta hensyn til forsinket leveranse og/eller installering av nytt utstyr forutsatt at bestillingen, og forsinkelsen, kan bekreftes av godkjent leverandør.

Vi legger opp til en trinnvis håndhevelse for nye fartøygrupper omfattet av ERS-forskriften, men det er likevel et klart krav om at nødvendig utstyr må anskaffes, installeres og tas i bruk før fartøyet skal benyttes til fiske, sier Melingen. 

Dersom en har behov for avklaringer om hvilket abonnement en har, må det tas kontakt med valgt tjenesteleverandør.

Les mer om at ERS- forskriften utvides

Les mer om rapportering på havet

Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy

Oppdatert: 12.07.2023