Løst 05.01.2023: Problemer med innhold i datafiler

På grunn av en feil inneholder datafilen for 2022 data for 2023, datafilen for 2021 data for 2022 og datafilen for 2020 data for 2021.

Vi arbeider med å rette opp feilen.

Oppdatert: 02.01.2023

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen