Problemer med datafiler for 2021-2023

Som følge av en feil ved den nattlige oppdateringen av fangstdata koblet med fartøydata, har vi fått problemer med datauttrekket for årene 2021-2023. 

Vi jobber med å løse problemet. 

Oppdatert: 24.10.2023