Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Endringer i åpne fangstdata (seddel) fra og med 16. mars

Vi jobber nå med å få et klarere skille mellom kjøperopplysninger og mottakeropplysninger på landings- og sluttsedler. I forbindelse med dette kreves det en omlegging av rutinene som genererer de åpne dataene.

I første omgang vil endringen føre til at tre datafelter ikke lenger vil få tilført nye data fra og med 16. mars. Dette vil gjelde feltene:

  • Mottaker ID
  • Landingsnasjon (kode)
  • Landingsnasjon

Historiske data i disse feltene vil fortsatt beholdes, det er kun nye data som ikke vil komme inn.

«Mottakernasjonalitet (kode)» og «Mottakernasjonalitet» vil fra og med 16. mars inneholde de samme dataene som tidligere lå inne i henholdsvis «Landingsnasjon (kode)» og «Landingsnasjon».

Vi arbeider med å få inn de nye datafeltene som vil komme i forbindelse med endringen av opplysningene om kjøper og mottaker, og vi vil komme tilbake med informasjon så snart dette arbeidet er ferdigstilt.

Oppdatert: 02.03.2022