Oppgradering av databaser 30.03.2020

Vi skal gjøre en oppgradering av våre databaser mandag 30.03.2020 fra kl 16.

I utgangspunktet skal ikke dette påvirke filene med fangstdata (seddel) koblet med fartøydata, men dersom det oppstår problemer med denne oppgraderingen kan det få konsekvenser for oppdatering eller datainnhold i filene for 2018-2020.

Se også generell driftsmelding om dette: Databasene våre oppgraderes mandag 30. mars fra kl 16

Oppdatert: 26.03.2020