Løses 26.08.2020: Duplikater - dokumentnummer/linjenummer - 2020-fil

Det har dessverre oppstått en feil som har medført at 11 dokumentnummer/linjenummer er registrert 2 ganger i datafilen for 2020. Dette gjelder en seddel (Dokumentnummer: 3182101). Feilen vil rettes opp i nattlig oppdateringsrutine 26.08.2020.

Oppdatert: 25.08.2020

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen