Nyheter

Nedslående rekord på opprenskingstokt

08.09.2022

Årets havgående opprenskingstokt etter tapte og gjenstående fiskeredskaper er godt i gang, men måtte torsdag 8. september til havn for å losse store deler av «fangsten» etter å ha satt en nedslående rekord.

Revidert tilråding for minste smoltvekt

07.09.2022

Fiskeridirektoratet har revidert tilrådinga for minste individvekt av laksesmolt ved ulike maskeopningar. Dette er gjort for å redusere risikoen for at smolt rømmer gjennom notmaskene.

Lyser ut midler til utvikling av identifiseringsteknologi

06.09.2022

Fiskeridirektoratet har fått tildelt 10 millioner kroner fra forskningsrådet til en førkommersiell anskaffelse. Midlene skal brukes til utvikling av nye teknologiske løsninger som skal sikre automatisk registrering av fangst om bord i fiske- og fangstfartøy.

Skal du delta på auksjon?

30.08.2022

Fristen for registrering til auksjon av tillatelser til laks, ørret og regnbueørret utløper i dag den 30. august, klokken 23.59.