Nyheter

Fant fleire brot på utslepp av legemiddel

19.01.2021

22 tilsyn med internkontrollsystem for bruk av legemiddel hos oppdrettarar, gav totalt 70 avvik og 23 forbetringspunkt. Sju av tilfella var brot på forbodet mot å sleppe ut legemiddel i nærleiken av rekefelt og gytefelt.

Avklaring om utviklingstillatelser

18.01.2021

Fiskeridirektoratet har fattet vedtak om tilsagn om tre utviklingstillatelser til Grieg Seafood Rogaland AS for konseptet «Blue Farm».

Oppretting av torskekvoter

18.01.2021

Det er oppdaget en inkonsistens i Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N som ble fastsatt 23. desember. Det er ikke entydig sammenheng mellom fartøykvoter og kvoteenheter i forskriften for fartøy på og over 11 meter hjemmelslengde.