Skjul søk
Du er her:
27.02.2018

Ønsker å leie havgående fartøy

I arbeidet med å redusere marin forsøpling fra fiskerivirksomhet vil Fiskeridirektoratet i 2018 gjennomføre to tokt. Til dette ønsker vi å leie fartøy med tilpasset utrustning samt god lagerkapasitet

26.02.2018

Deltakelse i selfangsten for 2018

Fiskeridirektoratet region Nord minner om at fartøy som ønsker å delta i fangst av sel i 2018, må søke om tillatelse til dette. 

26.02.2018

Bifangst av makrellstørje

Hvert år er det noen fartøy som får bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter. Det er svært viktig at fangst av makrellstørje blir registrert, og vi i Fiskeridirektoratet hjelper deg med dette.

23.02.2018

Avklaring om utviklingstillatelse

Fiskeridirektoratet har i dag gitt Atlantis Subsea Farming AS tilsagn om én utviklingstillatelse til det nedsenkbare konseptet «Atlantis». 

23.02.2018

Oppfordrer til aktsomhet i loddefisket

Fiskeridirektoratet oppfordrer flåten om å utvise ekstra aktsomhet i loddefisket og gjøre de tiltak som er mulig for å redusere bifangst av torsk. I områder med mye innblanding av ung sild skal førtøyene forlate området.