Skjul søk

Ikke rekrutteringskvoter i 2020

22.11.2019

I påvente av behandling av kvotemeldingen i Stortinget er det ikke lagt opp til å utlyse rekrutteringskvoter med virkning for 2020. 

Rømming av oppdrettslaks i Troms

22.11.2019

Fiskeridirektoratet mottok fredag 15. november melding fra Salmar Farming AS om rømming ved lokaliteten Oterneset i Vågsfjorden utenfor Harstad.

Ulovlig salg av sjømat

27.11.2019

Ofte blir Fiskeridirektoratet tipset om ulovlig salg av fisk og annen sjømat på sosiale medier, fortrinnsvis på Facebook. Fiskeridirektoratet minner om at det er straffbart å omsette sjømat utenom godkjente salgslag.

Ferskfiskordningen fortsetter i to uker til

15.11.2019

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å la ferskfiskordningen i fisket etter torsk nord for 62°N fortsette til og med torsdag 28. november med gjeldende kvotetillegg på 30 %. I uke 48 blir avregningen gjort på grunnlag av samlet fangst frem til og med 28. november.