Driftsseksjonen

Ledes av Helena Mikalsen. Seksjonen har blant annet ansvar for offentlige anskaffelser, informasjonssikkerhet, personvern, inngåelse og oppfølging av kontrakter (inkludert direktoratets husleieavtaler), drift av alle direktoratets lokaliteter, samt kantinedrift i Bergen.


Navn
Celine Egge
Edvin Fonnes
Erik Myrmel
Helena Mikalsen
Ida Waage Rasmussen
Ingrid Knappskog
Ingvild Knustad
Johnny Astor Flølo
Jovita Halvorsen
Pia Marie Friele Gjerde
Sonja Loe
Tone Hersvik
Ulf Morten Sandal

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet