Ulf Morten Sandal

E-post:

Avdeling: styringsavdelingen

Seksjon: driftsseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
mobiltelefon, brannvernleder, trykkeri, analyse hvalfangst