Erik Myrmel

E-post:

Avdeling: styringsavdelingen

Seksjon: driftsseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Innkjøp, attestasjon av faktura, husleieavtaler, drift av bygg, telefoni, andre administrative fellesfunksjoner