Erik Myrmel

E-post:

Divisjon:

Avdeling: styringsavdelingen

Seksjon: driftsseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Innkjøp, attestasjon av faktura, husleieavtaler i Bergen, drift av bygg, telefoni, andre administrative fellesfunksjoner

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen