Nyheter

Påbud om rømningshull i fisket etter leppefisk

25.03.2021

Hvert år går et betydelig antall teiner og ruser tapt. For å forhindre at tapte redskap spøkelsesfisker sendte Fiskeridirektoratet den 20. januar 2021 på høring et forslag om innføring av rømningshull for redskap som benyttes til fangst av leppefisk.

Invitasjon til hummerfredning

02.10.2020

Fiskeridirektoratet inviterer interesserte kystkommuner til å foreslå nye fredningsområder for hummer. Kommuner uten etablerte fredningsområder oppfordres ekstra.

Fiskere: Lag rømningshull i teinen din!

02.10.2020

Erfaring fra tokt viser at teiner med korrekt montert rømningshull spøkelsefisker mindre enn teiner uten rømningshull. Vi har derfor laget en film som viser hvordan fritids- og yrkesfiskere kan montere rømningshull i teinene sine.

Ungdomsfiskeordninga er slutt for i år

17.08.2020

- Vi får en del henvendelser fra ungdommer som ønsker å fortsette å fiske til tross for at ungdomsfiskeordningen er avsluttet. Det kan de, men da som ordinært fritidsfiske inntil 50.000 kroner. De som fisker leppefisk kan også fortsette.