Nyheter

Mange beslag og 30 anmeldelsar i reiskapskontroll

08.12.2021

Hummarfisket sør for Stad er slutt og ein felleskontroll i Vestland fylke i byrjinga av desember avslørte mange lovbrot. Kontrolletatane beslagla 70 teiner i løpet av fire dagar, noko som førte til 30 anmeldelsar.

Nye krav til merking og rømmingshull

26.11.2021

Fra 1. januar 2022 blir det innført krav til montering av rømmingshull og merking av selve redskapen i fritidsfiske. Krav til montering av rømmingshull i yrkesfiske etter kongekrabbe er utsatt til 1. mars 2022.

Nye hummerfrednings-områder

29.09.2021

Fiskeridirektoratet har opprettet to nye hummerfredningsområder. Ett ved Langåra i Asker kommune, og ett i Drøbaksundet (Asker og Frogn kommune).

Deprimerande resultat etter fellesaksjon

22.07.2021

Berre omtrent eitt av seks kontrollerte reiskap var i samsvar med regelverket under ein fellesaksjon mot ulovleg fiske på Vestlandskysten i midten av juli.

Vil du lære meir om minstemål?

29.06.2021

I sommar kan du og resten av familien lære meir om fritidsfiske på Akvariet i Bergen. Besøk vår interaktive vegg og bli kloke fritidsfiskarar.

Beslag av fiskereiskap i Vestland

15.06.2021

I ein nyleg fellesaksjon mot ulovleg fiske i Vestland fylke gjennomført av Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Statens Naturoppsyn (SNO) vart det føretatt 58 beslag av ulovlege fiskereiskapar.