Primær- og sekundærsikring

Primær- og sekundærsikring er innretninger som har til formål å forhindre rømming av fisk.

Oppdrett av fisk i akvakulturanlegg på land foregår i prinsippet i kar der vannet skiftes ut gjennom et avløp. For å hindre at fisk kan rømme, vil avløpet være sikret minimum to ganger før vannet forlater anlegget.

Primærsikringen er en innretning som har til formål å forhindre rømming av fisk gjennom avløpet til karet, ofte i form av en sil eller rist. Sekundærsikringen er i praksis en dobbel sikring av avløpet som normalt består av en fastmontert sekundær rømmingshindring mellom silen over avløpet fra karet og utløpet til sjø, vann eller vassdrag.

Det er særdeles viktig at disse sikringene er på plass og fungerer, da dette vil være en direkte vei for fisken ut av anlegget. Typiske rømmingshendelser som kan oppstå i forbindelse med disse sikringene kan være:

  • Svikt i rutiner eller prosedyrer
    • Sikring ikke satt på plass før fisk settes ut i kar
  • Teknisk svikt
    • Sikring kollapser
  • Sikring ikke tilpasset fiskens størrelse