Landanlegg

Kobling

Anlegg og utstyr

Landanlegg består av mange tekniske innretninger og hjelpemidler.

Read more about Anlegg og utstyr
Primaersikring

Primær- og sekundærsikring

Primær- og sekundærsikring er innretninger som har til formål å forhindre rømming av fisk.

Read more about Primær- og sekundærsikring
Transport av fisk fra landanlegg til bronnbat

Transport av fisk

Transport av fisk fra anlegg til sjø kan foregå på ulike måter, men mest vanlig er å laste fisken i en brønnbåt.

Read more about Transport av fisk