Transport av fisk

Transport av fisk fra landanlegg til sjø kan foregå på ulike måter, men det mest vanlige er å laste fisken i en brønnbåt.

Transport av fisk fra landanlegg til sjø kan foregå på ulike måter, men det mest vanlige er å laste fisken i en brønnbåt. På samme måte som intern flytting av fisk mellom kar og avdelinger, foregår dette ofte gjennom en form for rør- og/eller slangesystem.

I tilfeller der fisk rømmer fra et landanlegg har vi flere eksempler på hendelser der slanger eller rør ryker, eller at koblinger svikter, og fisk går på sjøen. Det er derfor sentralt at det gjøres et grundig forarbeid i forkant av en operasjon som innebærer flytting av fisk. Gjennomgang av rutiner og identifisering av risikofaktorer vil kunne være sentralt for en sikker gjennomføring.