Anlegg og utstyr

Et akvakulturanlegg på land består av en lang rekke tekniske innretninger og hjelpemidler som får anlegget til å fungere hensiktsmessig.

Fisken på et landanlegg blir i de aller fleste tilfeller holdt i et kar i en eller annen form. Størrelsen på disse karene kan variere i stor grad fra anlegg til anlegg, og innad i et anlegg, men de største kan holde flere hundretusen fisk.

I sjeldne tilfeller kan det skje at kar sprekker. Dette som følge av konstruksjonsfeil, påkjørsel eller slitasje, og er selvfølgelig kritisk på mange måter, også med hensyn til rømming. Ved slike hendelser vil det være særdeles sentralt at området rundt anlegget er sikret tilstrekkelig for å hindre at fisk går på sjøen.