Skjul søk

Rømt oppdrettslaks Sunnmøre

29.10.2019

Fiskeridirektoratet følger opp vassdrag på Sunnmøre etter å ha mottatt flere rapporter om fangst av rømt oppdrettslaks.

Utbetaling fra Havbruksfondet

24.10.2019

Denne uken betaler Fiskeridirektoratet ut midlene fra Havbruksfondet for 2019 til kommuner og fylkeskommuner. I alt 458,5 millioner kroner skal fordeles i år.

Visste du at vi har en erfaringsbase om rømming?

23.10.2019

Fiskeridirektoratet har utviklet en erfaringsbase med de viktigste erfaringene fra tidligere rømmingshendelser. Målet med erfaringsbasen er at hele næringen kan lære av tidligere hendelser og på denne måten unngå nye rømminger. 

Rømt oppdrettslaks i Ryfylke

18.10.2019

Fiskeridirektoratet følger opp vassdrag i Ryfylke etter å ha mottatt flere rapporter om fangst av rømt oppdrettslaks.

Ber om at folk i Sogn melder fra om rømt oppdrettslaks

18.10.2019

Fiskeridirektoratet er blitt kjent med at det fanges mye rømt oppdrettslaks som ikke blir meldt til oss. Det har stor betydning for vår oppfølging av rømmingen at de som får oppdrettslaks melder fra til direktoratet. Særlig trenger vi informasjon om antall og størrelse på fisken som fanges.