Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Tilsynskampanjer

Fiskeridirektoratet gir årlige føringer for hvilke områder og tema som er nasjonalt prioriterte for akvakulturtilsynet. Prioriteringene er risikobaserte, med utgangspunkt i våre samlede erfaringer og kunnskaper på området. Tilsynene organiseres ofte som en tilsynskampanje, der målet er å utfordre, gi retning til og påvirke næringen i arbeidet med å etterleve regelverket.