Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Tilsyn med visningstillatelser

I 2018 gjennomførte Fiskeridirektoratet en tilsynskampanje rettet mot visningstillatelser.

Akvakulturtillatelser gitt til visningsformål skal bidra til å styrke kunnskapen om akvakultur hos publikum. Ved tildeling av slike tillatelser blir det stilt krav om at virksomheten skal være særlig egnet for formidling og være tilrettelagt for publikum.

Hovedfunnet i tilsynskampanjen var at tillatelsene ble drevet på en slik måte at de kan bidra til å styrke kunnskapen om akvakultur hos publikum.

Kampanjen omfattet tilsyn med alle virksomheter som ved utgangen av 2017 hadde akvakulturtillatelse til visningsformål. Dette gjaldt 19 virksomheter som totalt hadde 20 visningstillatelser.

I rapporten beskrives det nærmere hvordan anlegget var utformet for å ta imot publikum og hvilket opplegg de ulike virksomhetene hadde for visning av akvakultur. Tilsynet så blant annet på hvem som er virksomhetenes samarbeidspartnere, størrelse og sammensetning av publikum og hvordan virksomhetene markedsfører visningstilbudet.

Tilsynskampanjen avdekket at virksomhetene i liten grad har sikret at innholdet i internkontrollsystemene omfatter visningstillatelser. Samlet sett ble det gitt 63 avvik på forskriften om internkontroll på akvakulturområdet.