Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Tilsyn med stamfisktillatelser

Fiskeridirektoratet har i perioden 2015-2017 gjennomført tilsyn med elleve av tolv innehavere av stamfisktillatelser. Tilsynene ble gjennomført som systemrevisjoner på selskapsnivå, og det ble ikke gjennomført tilsyn på enkeltlokaliteter.

Gjennom tilsynskampanjen kom det frem at alle virksomhetene har avvik fra flere av kravene som gjelder for produksjon av stamfisk. Det har ikke vært grunnlag for å sende ut forhåndsvarsel eller fatte vedtak om pålegg i noen av tilsynene.

Fiskeridirektoratet forventer nå at de ulike selskapene har etablert rutiner og systemer som sørger for at regelverket for stamfiskproduksjon blir overholdt. Virksomhetene vil måtte påregne at Fiskeridirektoratet fremover vil ha skjerpet oppmerksomhet og økt tilsynsaktivitet for å sjekke om vilkårene knyttet til stamfisktillatelser etterleves.

Dagens elektroniske system for driftsplaner og rapportering av produksjonsdata er ikke tilpasset kravet om å rapportere på tillatelsesnivå. Dette vil Fiskeridirektoratet følge opp videre.

Fiskeridirektoratet har utarbeidet en rapport der vi presenterer gjennomføringen og funn fra tilsynskampanjen med produksjon av stamfisk.