Veileder i internkontroll

Denne veilederen er et redskap for akvakulturvirksomheter og skal være til hjelp ved innføringen av IK Akvakultur.

I menyen finner du informasjon om hva IK Akvakultur er, hvordan du innfører og utøver internkontroll og møtet med myndighetene. Du finner også et arbeidshefte, presentasjoner, sjekklister, eksempler, hjelpeverktøy og oversikt over lover og forskrifter.

Husk at tips og råd i veilederen ikke er en fasit. Internkontrollsystemet må utvikles av virksomheten selv og være tilpasset dens virkelighet.

Virksomhetens leder har hovedansvaret for å innføre internkontroll, og må sørge for sterk medvirkning fra de ansatte. Det er viktig at leder tenker enkelt og tar utgangspunkt i virksomhetens eksisterende rutiner, praksis og systemer. Bruk IK Akvakultur som en varig og løpende forbedringsprosess.

Hvem har utarbeidet veilederen?

Veilederen er utarbeidet i et samarbeid mellom Fiskeridirektoratet, FHL Havbruk og Mattilsynet.

Det er blitt benyttet test-/referansegrupper fra Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Det har også blitt trukket på kompetanse fra tre akvakulturvirksomheter. Tegningene er levert av Håkon Skau AS.