Veileder i internkontroll

Den elektroniske veilederen du sitter foran nå, er ment å være et redskap for akvakulturvirksomheter. Brukt på riktig måte vil den være til hjelp ved innføring av IK - Akvakultur.

I menylisten finner du informasjon om IK - Akvakultur, hvordan du innfører og utøver internkontroll og møte med myndighetene.

Du vil også finne et arbeidshefte, presentasjoner, sjekklister, eksempler, hjelpeverktøy og oversikt over lover og forskrifter.

Husk på at tips og råd i veilederen ikke er en fasit. Internkontrollsystemet må utvikles av virksomheten selv, og nødvendigvis være tilpasset dens virkelighet.

Du som virksomhetens leder har hovedansvaret for å innføre internkontroll, og må sørge for sterk medvirkning fra de ansatte. Det er også viktig at du tenker enkelt og tar utgangspunkt i virksomhetens eksisterende rutiner, praksis og systemer. Bruk IK – Akvakultur som en varig og løpende forbedringsprosess.

Hvem har utarbeidet veilederen?

Denne veilederen er utarbeidet i et samarbeidsprosjekt mellom Fiskeridirektoratet, FHL - Havbruk og Mattilsynet.

Det er blitt benyttet test/referansegrupper fra det regionale apparat til Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Det har også blitt trukket på kompetanse fra tre akvakulturvirksomheter.

Fiskeridirektoratets kommunikasjonsstab har bidratt med tips og råd angående struktur, layout og språk. Tegningene er levert av Håkon Skau AS.

Dersom du finner forbedringsmuligheter i veilederen, vil vi gjerne ha en tilbakemelding. Send en e-post til Anne-Marie Colban .