Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Møtet med myndighetene

Som næringsaktør har du plikt til å holde deg oppdatert på det til enhver tid gjeldende regelverket.

Fiskeridirektoratets oversikt over lover og forskrifter tilknyttet akvakultur

Mattilsynets oversikt over lover og forskrifter tilknyttet Matloven og Dyrevelferdsloven (mattilsynet.no)

Systemrevisjon ved internkontroll

Tilsynsmyndighetens primære oppgave er å fastslå om det er samsvar mellom regelverk, hva virksomheten har sagt/skrevet at de skal gjøre, og hva som faktisk blir gjort.

Innenfor disse rammene skal myndighetene også informere/veilede om forskriftens krav, og prinsippene for det systematiske arbeidet med IK Akvakultur. Det er viktig å presisere at myndighetene ikke har en konsulentrolle.

Samordnet tilsyn

Flere tilsynsetater kan føre tilsyn i samme virksomhet. Det betyr at for eksempel Mattilsynet og Fiskeridirektoratet kan komme på besøk samtidig. Myndighetene kan også komme hver for seg.