Hva er IK Akvakultur?

Samfunnet har krav til balanse og bærekraft, dyrehelse og dyrevelferd. Internkontrollen skal bidra til å sikre dette.

Forskriften om internkontroll trådte i kraft 1. januar 2005 (lovdata.no)

Hva er formålet?

I akvakulturlovgivningen fastsettes samfunnets krav til:

  • balanse og bærekraft (miljø)
  • dyrehelse og
  • dyrevelferd

Forskriften skal sikre at akvakulturnæringen systematisk gjennomfører tiltak for å oppfylle kravene. Slik kan næringen holde seg stabil, lønnsom og livskraftig på lang sikt.

Gjelder forskriften din bedrift?

Forskriften gjelder for virksomheter som omfattes av: