Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

På denne siden blir det gjort tilgjengelig diverse informasjon knyttet til oppfølging av Stortingsmelding 32 (2018-2019) - "Et kvotesystem for økt verdiskapning - en fremtidsrettet fiskerinæring" (regjeringen.no), Riksrevisjonens "Undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket" (riksrevisjonen.no) og en ny kvotemelding som er signalisert i Hurdalsplattformen (regjeringen.no).

Vi vil oppfordre til å ta kontakt med oss dersom det skulle vise seg at det er feil i de tall som blir presentert.

Reglene gjelder for alt fra de minste sjarkene til de største trålerne, og er med på å bestemme hvordan fisken kan høstes og hvordan kvoter fordeles.