Fiskeridirektoratet om eierkonsentrasjonsbegrensninger

Nærings- og fiskeridepartementet har den 5. oktober 2020 bedt Fiskeridirektoratet om å foreta en vurdering av om det bør innføres eierkonsentrasjonsbegrensninger eller andre tiltak for å begrense eierkonsentrasjonen i kystfiskeflåten.

Bakgrunnen for bestillingen er at Riksrevisjonen i sin rapport av 28. april 2020 om undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket, har anbefalt at det foretas en slik vurdering.

Fiskeridirektoratets svar på bestillingen om eierkonsentrasjon kan du lese her, 20.01.2021(pdf). (pdf, 3.7 MB)