Fiskeridirektoratet om ny lengdegrense i fiskeflåten

Som ei oppfølging av Stortingsmeldinga om eit framtidig kvotesystem har Nærings- og fiskeridepartementet bedt om innspel til vedtaket om å gå frå heimelslengde til faktisk lengde på fiskefartøy.

Høyringssvaret frå Fiskeridirektoratet kan du lese ved å klikke på lenken til høgre. Då Stortinget vedtok stortingsmeldinga var overgang til faktisk lengde eit av punkta i vedtaket, og Fiskeridirektoratet berører i så måte kva slags lengdegrupper som vil måtte bli fastsett i samband med overgang til faktisk lengde.