Fjordfiskenemnda

Fjordfiskenemnda skal styrke forvaltningen av fjordfiskeriene, med særlig vekt på samisk bruk og denne brukens betydning for samiske lokalsamfunn. Virkeområdet er fylkene Finnmark, Troms og Nordland.

Det planlagte møtet i nemnda 14. november 2023 utgår.

Det er oppnevnt medlemmer til Fjordfiskenemnda for perioden 2021-2023 (pdf, 78.0 kB)

Oppnevnelsen ble stadfestet av Nærings- og fiskeridepartementet i møte 04.10.2021.

Fjordfiskenemnda skal:

  • vurdere situasjonen og utviklingen for det lokale kystfisket med særlig vekt på samisk bruk. Den skal fremme forslag om målrettede lokalt tilpassede tiltak som kan bidra til å styrke kystsamfunn og samiske lokalsamfunn. Tiltakene kan omfatte tema som rammebetingelser, rekruttering, mottaksstasjoner og infrastruktur.
  • innhente vitenskapelig lokal og tradisjonell kunnskap om viktige gyte- og oppvekstområder for bestander som høstes kystnært og i fjordene. Den skal vurdere hvilke reguleringstiltak, herunder redskapsbruk, som sikrer en bærekraftig høsting og tilrettelegger for lokal utnyttelse av ressursene.
  • vurdere plassering av de fjordlinjene som angir hvor det er forbudt å fiske for fartøy over 15 meter samt hvilke unntak som er hensiktsmessige.
  • vurdere det årlige behovet for tilleggskvantum av torsk i åpen gruppe, og hvordan kvantumet best kan fordeles for å styrke det lokale fjordfisket med vekt på samisk bruk og dens betydning for samiske lokalsamfunn.

Fiskeridirektoratet region Nord har sekretariatsfunksjon for Fjordfiskenemnda, herunder saksforberedelse og innkalling til møter.