Fjordfiskenemnda

Fjordfiskenemnda skal styrke forvaltningen av fjordfiskeriene, med særlig vekt på samisk bruk og denne brukens betydning for samiske lokalsamfunn. Virkeområdet er fylkene Finnmark, Troms og Nordland.

Møtet onsdag 9. juni 2021 utgår.

Neste møte: Onsdag 1. september 2021

Fjordfiskenemnda skal:

  • vurdere situasjonen og utviklingen for det lokale kystfisket med særlig vekt på samisk bruk. Den skal fremme forslag om målrettede lokalt tilpassede tiltak som kan bidra til å styrke kystsamfunn og samiske lokalsamfunn. Tiltakene kan omfatte tema som rammebetingelser, rekruttering, mottaksstasjoner og infrastruktur.
  • innhente vitenskapelig lokal og tradisjonell kunnskap om viktige gyte- og oppvekstområder for bestander som høstes kystnært og i fjordene. Den skal vurdere hvilke reguleringstiltak, herunder redskapsbruk, som sikrer en bærekraftig høsting og tilrettelegger for lokal utnyttelse av ressursene.
  • vurdere plassering av de fjordlinjene som angir hvor det er forbudt å fiske for fartøy over 15 meter samt hvilke unntak som er hensiktsmessige.
  • vurdere det årlige behovet for tilleggskvantum av torsk i åpen gruppe, og hvordan kvantumet best kan fordeles for å styrke det lokale fjordfisket med vekt på samisk bruk og dens betydning for samiske lokalsamfunn.

Fiskeridirektoratet region Nord har sekretariatsfunksjon for Fjordfiskenemnda, herunder saksforberedelse og innkalling til møter.

Oppdatert: 30.10.2020